Priser

Alla priser är angivna i svenska kronor och inkluderar 25% moms. Priserna gäller tills ny prislista utkommer. För försändelsen betalar du endast frakt. Vi reserverar oss för ändringar av priser. Alla erbjudanden gäller tills vidare, om inte annat anges. Återfinns erbjudanden ej längre på hemsidan har de upphört.

Avgifter

Ribes tar inte ut några avgifter utöver fraktkostnad. Se leveransavgifter längre ner.

Ångerrätt

Enligt distansavtalslagen kan du som kund ångra ett köp inom 14 dagar från det att varan tagits emot. Denna rätt gäller från avtalet/köpets ingång. För att returen skall vara giltig måste du skicka med ordersedel/fakturan eller kopia på denna, samt inom den angivna ångerfristen meddela oss att du ångrar köpet. Det är ditt eget (konsumentens) ansvar att visa att ångerrätten utnyttjats i rätt tid. Meddela därför oss skriftligen via e-mail [email protected]

Vid retur måste varan sändas tillbaka till oss i oskadat skick och i obruten förpackning. Du som kund står för eventuella skador som uppstår under returtransporten. Enligt Konsumentverkets regler är det du som kund som står för returportot. Se returadress längre ner. Vid eventuell tvist hänvisar vi dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Vi följer alltid deras beslut.

Personuppgifter

När du beställer hos oss godkänner du köpevillkoren och samtycker därmed till att dina personuppgifter lagras och hanteras av företaget i enlighet med PUL (Personuppgiftslagen) och Datainspektionens föreskrifter. Ribes är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Uppgifterna används för att fullgöra våra åtaganden mot dig och tillhandahålla den service du förväntar dig samt för att lämna intressanta erbjudanden för egna produkter. Företaget överlåter uppgifter till tredje part för fakturaförsäljning och följer i övrigt vad som är tillåtet enligt lag. Vill du göra någon ändring av uppgifterna eller bli borttagen ur registret gör du det lättast genom att skriva till oss på [email protected]

Nyhetsbrev

Genom att godkänna köpvillkoren går du med på att få Ribes nyhetsbrev, med information om våra produkter och erbjudanden. Vill du inte ha vårt nyhetsbrev, skicka ett mejl till [email protected] och skriv ”unsubscribe” i ämnesfältet.

Ändringar

Ribes.se reserverar sig för ändringar i köpvillkoren. Vi följer distansavtalslagen. De villkor som gäller är de som står här, vid tillfället för ditt köp om inte annat gäller enligt pågående kampanjerbjudande.

Copyright

Allt innehåll på Ribes.se är skyddat av upphovsrättslagstiftningen.